Z.P.U.H.
Mercord Sp. z o.o.
ul. Poznańska 56
66-200 Świebodzin
tel.fax: (68) 38 258 03
NIP: 927-17-49-246
Regon: 971281790
 
certyfikat
certyfikat
ISO 9001:2009
Partnerzy:

 

Koszule antyelektrostatyczne - wykonane z tkanin 125 gr. skład 56% CO 44% PES, nitki przewodzące. 180 gr. skład 35% CO 64% PES. 1% nitki przewodzące.

Certyfikat oceny typu WE

1. Koszula z tkaniny ESD 150 125 gr. skład 56% CO 44% PES / nitki przewodzące.

występuje w kolorze: CPN, biały, szary, granatowy

Wyroby spełniają wymagania norm zharmonizowanych:
PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne

PN-EN 1149-5:2009

Przeznaczenie:

Mercord - odzież robocza i ochronna

 
Z.P.U.H.
Mercord Sp. z o.o.
ul. Kozia 3
66-200 Świebodzin
tel.fax: (68) 38 258 03
NIP: 927-17-49-246
Regon: 971281790
 
certyfikat
certyfikat
ISO 9001:2009
Partnerzy:

 

Koszule antyelektrostatyczne - wykonane z tkanin 125 gr. skład 56% CO 44% PES, nitki przewodzące. 180 gr. skład 35% CO 64% PES. 1% nitki przewodzące.

Certyfikat oceny typu WE

1. Koszula z tkaniny ESD 150 125 gr. skład 56% CO 44% PES / nitki przewodzące.

występuje w kolorze: CPN, biały, szary, granatowy

Wyroby spełniają wymagania norm zharmonizowanych:
PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne

PN-EN 1149-5:2009

Przeznaczenie:

Koszula przeznaczona jest do prac w strefach zagrożenia wybuchem. Równocześnie chroni środowisko pracy przed cząstkami pyłów mogących się uwalniać z materiałów odzieży.

   Dostępne typy odzieży:

TYP KOSZULI SYMBOL
Koszula antyelektrostatyczna
MER-ESD/1


2. Koszula z tkaniny antyelektrostatycznej 180 gr. skład 35% CO 64% PES / 1% nitki przewodzące, przeznaczona jest do prac w strefach zagrożenia wybuchem.

występuje w kolorze: jasny niebieski, biały, szary

   Dostępne typy odzieży:

TYP KOSZULI SYMBOL
Koszula antyelektrostatyczna z długim rękawem
MER-AN/1
Koszula antyelektrostatyczna z krótkim rękawem MER-AN/2

 

Jednostka notyfikowana biorąca udział w procesie oceny zgodności:
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

 

KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY

 
KRS 0000116587 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego 160000 zł całość wpłaconam