Z.P.U.H.
Mercord Sp. z o.o.
ul. Kozia 3
66-200 Świebodzin
tel.fax: (68) 38 258 03
NIP: 927-17-49-246
Regon: 971281790
 
certyfikat
certyfikat
ISO 9001:2009
Partnerzy:

 

Fartuch kwasoochronny

Certyfikat oceny typu WE

Wyroby spełniają wymagania norm zharmonizowanych:
PN-EN 340:2006 Odzież ochronna. Wymagania ogólne

PN-EN 13034:2005
(Typ 6 i PB {6})


1. Fartuch wykonany z tkaniny poliestrowo bawełnianej Indestructible II Hydrofil - 02 o masie powierzchniowej 245g/m2 i występuje w kolorach: granat, CPN, szary, biały, czerwony.

Przeznaczenie:

Fartuch stanowi ochronę przed działaniem rozcieńczonych kwasów i zasad.

   Dostępne typy ubrań:

TYP FARTUCHA
SYMBOL
Fartuch chroniący przed chemikaliami
MER-CHEMEX  F1

Jednostka notyfikowana biorąca udział w procesie oceny zgodności:
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

 
o nas
oferta
katalog
tabela rozmiarów
zapytanie
kontakt
KRS 0000116587 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego 160000 zł całość wpłaconam